Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng khóa thông minh HSS002 (phiên bản Wifi)

Sản phẩm: Khóa thông minh HSS002.
Phương thức mở khóa: Vân tay, mật khẩu, thẻ từ, chìa khóa cơ, APP.
Tính năng đặc biệt: Động cơ đóng mở tự động, tích hợp camera chuông hình, kết nối Wifi và quản lý khóa qua ứng dụng di động.

Xem tiếp

Hướng dẫn sử dụng khóa thông minh HSA002

Sản phẩm: Khóa thông minh HSA002.
Phương thức mở khóa: Vân tay, mật khẩu, thẻ từ, chìa khóa cơ.
Tính năng đặc biệt: Động cơ đóng mở tự động.

Xem tiếp

Hướng dẫn sử dụng khóa thông minh HSA001

Sản phẩm: Khóa thông minh HSA001.
Phương thức mở khóa: Vân tay, mật khẩu, thẻ từ, chìa khóa cơ.
Tính năng đặc biệt: Động cơ đóng mở tự động.

Xem tiếp

Hướng dẫn sử dụng khóa thông minh CZC007 (phiên bản Wifi)

Sản phẩm: Khóa thông minh CZC007.
Phương thức mở khóa: Vân tay, mật khẩu, thẻ từ, chìa khóa cơ, APP.
Tính năng đặc biệt: Động cơ đóng mở tự động, tích hợp camera chuông hình, kết nối Wifi và quản lý khóa qua ứng dụng di động.

Xem tiếp

Hướng dẫn sử dụng khóa thông minh CZC006 (phiên bản Wifi)

Sản phẩm: Khóa thông minh CZC006.
Phương thức mở khóa: Vân tay, mật khẩu, thẻ từ, chìa khóa cơ, APP.
Tính năng đặc biệt: Động cơ đóng mở tự động, tích hợp camera chuông hình, kết nối Wifi và quản lý khóa qua ứng dụng di động.

Xem tiếp

Hướng dẫn sử dụng khóa thông minh CZA003 (phiên bản Wifi)

Sản phẩm: Khóa thông minh CZA003.
Phương thức mở khóa: Vân tay, mật khẩu, thẻ từ, chìa khóa cơ, APP.
Tính năng đặc biệt: Động cơ đóng mở tự động, kết nối Wifi và quản lý khóa qua ứng dụng di động.

Xem tiếp
0.09810 sec| 1748.977 kb